Zapis na kursy

KURSY

 

 

DANE KONTAKTOWE

  

Jeśli chcesz otrzymać Zaświadczenie ukończenia kursów wypełnij

  

FAKTURA

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo fakturę na firmę prosimy o podanie danych, w innym przypadku automatycznie jest wystawiana faktura imienna. PÓŹNIEJ NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH. Faktura jest wysyłana mailowo na adres podany w formularzu.

  

PRZEDPŁATA

 

Gwarancją uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie wpłaty w wysokości 30% ceny szkolenia w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia. Opłata jest bezzwrotna. Wpłaty można dokonać w dowolnej kwiaciarni Projekt Kwiaty, albo za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek organizatora (29 8309 0000 0084 7533 3000 0010). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia.

 

WYRAŻENIE ZGODY

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lub kontaktu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Zapoznałem się z Polityką przetwarzania danych osobowych w firmie Projekt Kwiaty.
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Projekt Kwiaty